11 dạng đảo ngữ phải thuộc lòng nếu bạn muốn “master” tiếng Anh

11 dạng đảo ngữ phải thuộc lòng nếu bạn muốn “master” tiếng Anh

HẾT MẤT GỐC TIẾNG ANH (1)

Đảo  ngữ là dạng bài xuất hiện với tần suất “chóng mặt” trong các kỳ thi năng lực tiếng Anh: TOEIC, IELTS, TOFEL,…các kỳ thi quốc gia cũng như trong giao tiếp. Vì vậy, muốn giỏi tiếng Anh thì việc “bước qua xác em ý” là điều không thể tránh khỏi. Cùng Elight khám phá bí kíp sử dụng đảo ngữ hiệu quả và chính xác nhất hành tinh nha!

 1. Khái niệm đảo ngữ.

Đảo ngữ là hình thức đảo ngược vị trí thông thường của chủ từ và động từ trong một câu, được dùng để nhấn mạnh một thành phần hay ý nào đó trong câu.

 1. Các dạng đảo ngữ:

 

Dấu hiệu nhận biết Cấu trúc đảo ngữ Ví dụ:
 • No
 • Not
 • No/Not + N + Trợ động từ+ Động từ
 • Not a tear did she shed when the story ended in a tragedy.
 • Seldom
 • Hardly
 • Scarcely
 • Rarely
 • Little
 • Never
 • Seldom/Hardly/Scarcely/Rarely/Little/Never+ Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ.
 • I have never seen such a beautiful girl in my life!

-->  Never in my life have I seen such a beautiful girl!

 • Only+…
 • Only once/ Only later/ Only in this way/ Only then + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ.
 • Only after/ Only by/ + Danh từ/ Danh động từ/Mệnh đề, đảo ngữ.
 • Only when/ Only if + mệnh đề, đảo ngữ.
 • I have met her only once.

--> Only once have I met her.

 • Only later did I realize my family played an important role in my life.

-->Only when I study abroad, did I realize that  my family played an important role in my life.

 

 • At no time
 • On no condition
 • Under no circumstances
 • For no reason
 • In no way
 • No longer
 • At no time/ On no condition/ Under no circumstances/ For no reason/ In no way/No longer+ Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ.
 • He never suspected that his girlfriend was an enemy spy.

--> At no time did he suspect that his girlfriend was an enemy spy.

 • This button mustn’t be touched under any circumstances.

--> Under no circumstances could this button be touch.

 • He used to smoke 20 cigarettes a day.

--> No longer/ Any longer does he smoke 20 cigarettes a day.

 • Hardly
 • No sooner
 • Hardly + had + S + Phân từ 2 + when
 • = No sooner + had + S + Phân từ 2 + than
 • Hardly had I put the receiver down when he rang back.

=No sooner had she hung the clothes out when it rained.

 • Not only … but also
 • Not only + Trợ động từ+ Chủ ngữ + Động từ + but also + Chủ ngữ + Động từ
 • Not only is he handsome but he also plays the guitar well.
 • Not only is he good at English but he can also speak French.
 • So
 • Such
 • So + Tính từ+ Trợ động từ+ chủ ngữ+ Danh từ
 • Such + be + N + that + clause.
 • He worked so hard that he forgot his lunch.

--> So hard did he work that he forgot his lunch.

 • Her anger was such that she broke the vase.

-->Such was her anger that she broke the vase.

 • Not until
 • Only when

(Mãi đến khi/ Chỉ khi…)

 • Not until/ Only when + mệnh đề, đảo ngữ.
 • I didn’t realize who he was until he came into the light.

--> Not until he came into the light, did I realize who he was.

 • Neither
 • Neither + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ
 • There is neither excitement nor entertainment in this small town.

--> Neither is there excitement nor entertainment in this small town.

 • Nowhere
 • Nowhere + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ
 • The wallet couldn’t be found anywhere.

--> Nowhere could the wallet be found.

 

 • đảo ngữ + Câu điều kiện
 • Câu điều kiện loại 1:

Should + chủ ngữ + động từ…

 • Câu điều kiện loại 2:

Were + chủ ngữ + …

 • Câu điều kiện loại 3:

Had + Chủ ngữ + Phân từ II +…

 • If he comes, please tell him to see me.

--> Should he come, plese tell him to see me.

 • If I were you, I wouldn’t do like that.

--> Were I you, I wouldn’t do like that.

 • If I knew French, I would apply this position.

--> Were I to know French, I would apply this position.

 

Xem thêm nhiều bài chia sẻ bổ ích tại elight online

Mình có một lời khuyên cho các bạn là khi học ngữ pháp của bất kỳ ngôn ngữ nào, thay vì cố căng não để nhớ cấu trúc, bạn nên học thuộc các mẫu câu, có thể “bựa bựa” một chút cho dễ thuộc. Khi nhớ được mẫu câu rồi thì dựa vào mẫu câu ấy bạn hoàn toàn có thể phân tích được ngữ pháp để áp dụng một cách dễ dàng.

Phương pháp học ngữ pháp hiệu quả nhất là học trực tiếp với giáo viên và luyện tập thật nhiều. Bởi việc học ngữ pháp không giống như học từ mới, khi làm các bài tập ngữ pháp, ngoài những trường hợp thông thường bạn sẽ gặp vô số các trường hợp bất quy tắc hay những hiện tượng ngữ pháp nhỏ, các cụm từ … mà nếu không có giáo viên trực tiếp hướng dẫn, bạn rất khó hiểu vấn đề một cách thấu đáo, có thể hiểu sai bản chất dẫn đến những hậu quả khá nghiêm trọng sau này!

HỌC GIỎI NGỮ PHÁP TỪ CON SỐ 0 CÙNG ELIGHT

Nguồn: http://tienganh.elight.edu.vn/